L’equip de jardineria recomana

L’equip de jardineria recomana

  • 2 d'abril de 2024

Davant l’emergència per sequera, tothom està patint restriccions pel que fa a la cura dels espais verds.

Jardins públics i privats han d’implementar canvis en la manera de regar i també en la manera com s’han plantejat fins ara: com de convenient és plantar espècies tropicals o d’altres climes en un entorn mediterrani?

Per una banda, la demanda elevada d’aigua no es pot assumir en l’actualitat i, per l’altra, les espècies autòctones que contribueixen a la biodiversitat han passat a un segon pla.

Des de l’equip de jardineria donem alguns consells per poder mantenir els vostres espais verds:

  • Les plantes que millor suporten la restricció d’aigua són les plantes crasses (Arbre de Jade, Echeveria, Aloe Vera…) així que poden ser una bona alternativa a les espècies que demanden més aigua.
  • Si ja tens plantes mediterrànies consolidades com el llentiscle, el romaní, la lavanda, etc., és positiu mantenir-les, ja que són més resistents a les altes temperatures. Si, per contra, es decideixen plantar ara, potser no seran una bona opció, perquè requeriran aigua per tenir una bona adaptació.
  • Tenint en compte que és permès el reg de subsistència pels arbres, és recomanable la seva plantació per crear espais d’ombra.

Malgrat les restriccions, l’equip de jardineria continua fent el manteniment de parcs i jardins procurant adaptar la vegetació a la situació actual. Un dels consells que hem donat té relació amb els darrers treballs que hem fet. A diferents espais municipals hem plantat 40 arbres que es regaran amb aigües freàtiques.

Recordem les restriccions vigents vinculades al reg:

  • Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora
  • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport
  • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.