Un col·legi d'educació especial que busca el benestar individual i una autonomia social i laboral.

L’Escola Iris és un centre d’educació especial concertat per la Generalitat de Catalunya que acull 72 alumnes d’edats compreses entre 3 i 20 anys amb necessitats educatives especials (amb dictamen EAP) i que s’agrupen en etapes d’infantil, primària, secundària adaptada i trànsit a la vida adulta. Una escola pluralista que no discrimina ningú per raons de procedència, llengua, ideologia, nivell econòmic o religió.

 

Consisteix en una escola activa que, des dels seus inicis el 1974, pren com a base una pedagogia fonamentada en l’experimentació, l’exploració i l’observació i que disposa d’un gran equip interdisciplinari orientat a atendre les necessitats de cadascun dels seus alumnes. Un gran equip humà format per mestres d’educació especial, psicòlegs, fisioterapeutes, pedagogs , logopedes, educadors i monitors de menjador que treballa diàriament amb l’objectiu d’aconseguir el benestar de l’infant i el seu desenvolupament en tots els àmbits de la vida.

 

Entre les activitats que es duen a terme per complementar les programacions curriculars marcades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es fomenten sortides pedagògiques, activitats culturals, anglès, música, colònies en les etapes d’infantil i primària i crèdit de síntesi en l’etapa de secundària, programes de transició a la vida adulta, iniciació al món laboral i Programes de Diversificació Curricular a secundària.

 

Igualment, en tot moment la relació entre la família i l’escola es considera essencial atès que afavoreix la unificació de criteris educatius i ajuda a donar seguretat al nen.

Requisits: Alumnes de 3 a 20 anys amb dictamen EAP.

Missió

 • Dotar l’alumnat d’una formació integral que li permeti resoldre en la mesura que pugi els problemes que li sorgeixin en la vida quotidiana.
 • Treballar coordinadament amb els pares mitjançant reunions i entrevistes periòdiques i, a la vegada, fomentar en les famílies el desig d’integrar socialment els seus fills.
 • Coeducar: educar els infants com a persones amb els mateixos drets i deures en relació amb si mateixos i amb la societat.

Serveis

 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Reeducacions pedagògiques
 • Teràpies psicològiques
 • Menjador
 • Transport escolar
 • Piscina
 • Aula d’estimulació multisensorial i aula vestibular
Contactar