Un espai d'Oci per a promoure la lliure participació en el lleure, fomentant les relacions interpersonals i la inclusió.

La Fundació Privada Iris crea el Centre de temps lliure l’any 2000 amb l’objectiu de desenvolupar activitats que omplin l’àrea d’oci i el temps lliure de la persona. Considerem que l’esbarjo i la diversió són aspectes tan importants com la feina o l’ocupació.

El Centre d’Oci està destinat a persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys i sense mobilitat reduïda que, a través d’oci de qualitat i d’autogestió poden millorar les seves condicions de vida i amb ella la seva inclusió social.

Els responsables de dur a terme les activitats programades són l’equip tècnic, una monitora de taller ocupacional i personal voluntari de suport que permet oferir atenció més personalitzada a tots els participants.

 

Les activitats es realitzen durant el cap de setmana i s’organitzen activitats d’oci i culturals pròpies dels joves com sortides al cine, concerts, berenars, tallers, participació en festes majors i activitats amb altres centres.

Les activitats són proposades pels mateixos usuaris cada final de curs i es valoren professionalment per veure si són viables i, així dissenyar el pla d’activitats d’oci que se seguirà durant els mesos següents.

Requisits: Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys i sense mobilitat reduïda.

Missió

  • Respectar totes les persones.
  • Potenciar l’autonomia i l’autoconeixement.
  • Establir i mantenir una bona relació amb l’entorn quotidià (escola, llar, feina, temps lliure).
  • Respectar el nostre entorn i el medi ambient i tenir-ne cura.
  • Col·laborar per aconseguir un clima grupal harmònic.
  • Tenir cura de la pròpia salut, entesa com l’estat físic i psíquic òptim.
Contactar