UN PROJECTE D'INTEGRACIÓ INTEGRAL

La Fundació Privada Iris és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix l’any 1996 amb el desig d’atendre les necessitats de nens, adolescents i adults amb discapacitat psíquica de la Comarca i voltants.

La Fundació Iris sorgeix de la necessitat d’aglutinar els impulsos d’expansió de l’Escola (Associació de Pares amb Nens Deficients, Aspamades) i dels Tallers Iris (Associació Centre Especial de Treball Iris) fundats els anys 1974 i 1994, respectivament.

Un projecte que uneix Escola d’Educació Especial, Taller Ocupacional, Centre Especial de Treball, Centre d’Oci i Llar Residencia per a poder oferir oportunitats d’integració social i laboral a tots els seus membres des que entren a l’escola fins que desenvolupen una activitat laboral d’acord a les seves pròpies capacitats.

Promoure, fomentar i desenvolupar

Des de la Fundació Iris es promou, fomenta i desenvolupa tots aquells aspectes que suposen un benefici o ajuda a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat psíquica: educació, ensenyament, assistència sanitària, formació professional, oci, activitats esportives, integració social laboral i atenció residencial. Uns objectius que, des de la Fundació, es recolzen en quatre grans àrees:

 • Educativa: desenvolupant un model d’escola innovador tant en la seva línia pedagògica com en les seves infraestructures.
 • Laboral: fomentant la integració laboral de les persones amb discapacitat psíquica i promovent la formació professional tant de les persones amb discapacitat com dels professionals.
 • Social: atenent la persona de forma individualitzada i les seves famílies, fomentant alternatives residencials diferents a la família i promovent activitats d’oci i temps lliure que impulsin estils de vida saludables.
 • Sanitària: treballant de forma transversal els aspectes relacionats amb la salut.

LES NOSTRES ACTIVITATS ASSISTENCIALS

Tota una trajectòria personal, social i laboral.

Els membres del Patronat de la Fundació Iris

Els membres del Patronat de la Fundació Iris no perceben cap retribució per l’exercici del seu treball en la mateixa. Actualment el Patronat està compost per les següents persones:

 • President: Lluís Casas Montañés
 • Vicepresident: Carme Bosch Busquet
 • Secretari: Lluís Castellano Escamilla
 • Tresorer: Joan Valiente Cano
 • Vocal: Josep Maria Riera i Mas
 • Vocal: Josep Roig Campderrós
 • Directora Gerent: Roser Boladeras Sancho