El Centre De Treball Iris que té com a objectiu aconseguir la màxima adaptació i integració laboral i social dels treballadors amb discapacitat intel·lectual.

El Centre Especial de treball Iris està pensat per a persones majors d’edat amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, que tenen capacitat laboral productiva, formació laboral i / o experiència en el sector.D’aquesta manera, podem assegurar una ocupació remunerada i una professionalització com a via per a la integració social i / o laboral.

El CET Iris ofereix tres serveis: jardineria, manipulat i bugaderia. Un treball productiu i de qualitat que compta amb un ampli ventall de clients, entre els quals hi han entitats públiques, empreses privades i particulars.

Igualment, disposem d’una Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) al nostre servei que s’encarrega d’ajudar els treballadors a aconseguir la màxima adaptació i integració laboral i social, superant barreres, obstacles o dificultats que puguin sorgir mentres treballen.

Requisits

Per sol·licitar un lloc de treball al Centre Especial de Treball s’ha de concertar una entrevista amb la treballadora social i la psicòloga del centre, i cal tenir els requisits següents:

  • Ser major d’edat.
  • Tenir el certificat de discapacitat expedit per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) d’un centre d’atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya. En aquest certificat s’ha d’indicar un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%.
  • Posseir l’avaluació de la capacitat laboral, emesa per l‘EVO. En aquesta avaluació s’ha d’indicar que la persona és susceptible de rebre el Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social (SCAPS).

Objectius

  • Globalitat
  • Integració
  • Treball en equip
  • Igualtat
  • Promoció

A més, la contractació dels nostres serveis permet complir amb la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) y comporta beneficis fiscals i socials.

Contactar
LOGO DEP TREBALL